MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ

Mikrobiološki laboratorij

Osnovna zadaća mikrobiološkog laboratorija E.C. Inspekta je vršenje provjere higijenske ispravnosti namirnica.

Djelatnosti mikrobiološkog laboratorija:

 • mikrobiološko ispitivanje namirnica i prema važećim standardima
 • ispitivanje mikrobiološke čistoće predmeta, površina i ruku koji dolaze u izravan dodir s hranom
 • mikrobiološko ispitivanje pitkih voda prema važećem Pravilniku (Upute za uzimanje uzoraka vode iz slavine )
 • davanje mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica
 • određivanje mikrobiocidnosti kemijskih dezinficijensa i antispetika
 • sudjelovanje u međulaboratorijskim testiranjima s nacionalnim i međunarodnim laboratorijima
 • suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim institucijama u zemlji i svijetu

 

 

Popis analiza

 

Fizikalne analize:

 • Određivanje gustoće i relativne gustoće
 • Određivanje topljive suhe tvari refraktometrijski
 • Određivanje ukupne suhe tvari
 • Određivanje ukupnog pepela
 • Određivanje ukupnog isparnog ostatka
 • Određivanje alkaliteta pepela
 • Određivanje sulfatnog pepela
 • Određivanje određivanje boje piva i sladovine
 • Određivanje prisutnosti štetočina
 • Određivanje topljivosti
 • Određivanje mase 1000 zrna
 • Određivanje hektolitarske težine
 • Određivanje elektrovodljivosti
 • Određivanje mirisa, okusa, boje
 • Određivanje mutnoće
 • Određivanje oksidativnosti

Kemijske analize:

 • Određivanje reducirajućih šećera
 • Određivanje ukupnih šećera
 • Određivanje saharoze i laktoze
 • Određivanje alkohola elektronskom denzitometrijom
 • Određivanje ukupne kiselosti
 • Određivanje hlapive kiselosti
 • Određivanje limunske kiseline enzimatski
 • Određivanje sorbinske kiseline
 • Određivanje pH vrijednosti
 • Određivanje ugljičnog dioksida manometrijski
 • Određivanje ukupnog  i slobodnog sumpornog dioksida
 • Određivanje vlage
 • Određivanje dušika (sirovih bjelančevina) po Kjeldahlu
 • Određivanje ekstrakta i ekstrakta u osnovnoj sladovini
 • Određivanje ukupnih masti
 • Određivanje nitrata i nitrita
 • Određivanje umjetnih boja – kvalitativno
 • Određivanje estera
 • Određivanje indeksa refrakcije masti i ulja
 • Određivanje jodnog broja po Hanušu
 • Određivanje slobodnih masnih kiselina
 • Određivanje mineralnih nečistoća
 • Određivanje klorida
 • Određivanje tvari netopivih u etanolu
 • Određivanje pepela netopivog u HCl-u
 • Određivanje peroksidnog broja
 • Određivanje kuta skretanje (polarizacije)
 • Određivanje stupnja kiselosti
 • Određivanje vodenog ekstrakta u kavi i čaju
 • Određivanje apsorbance u UV spektru
 • Određivanje globalnih migracija gravimetrijski
 • Određivanje fosfata
   

Mikrobiološke analize:

 • Određivanje ukupnog broja kvasaca i plijesni na 25 ˚C
 • Određivanje ukupnog broja mikroorganizama na 30 ˚C
 • Određivanje Escherichia coli
 • Određivanje Enterobacteriaceae
 • Određivanje Salmonella spp.
 • Određivanje sulfitoreducirajućih bakterija
 • Određivanje Clostridium perfringens
 • Određivanje Staphylococcus aureus
 • Određivanje Listeria monocytogenes
 • Određivanje Bacillus cereus
 • Određivanje Enterobacter sakazakii
 • Određivanje mikrobioloških parametara u pitkoj vodi (ukupan broj mikroorganizama na 22˚C i 37˚C, ukupni koliformi, Escherichia coli, crijevni enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aureginosa)
 • Određivanje mikrobiocidnosti kemijskih dezinficijensa i antiseptika
 • Određivanje mikrobiološke čistoće kozmetičkih proizvoda (zdravstvena ispravnost)
 • Određivanje mikrobiološke čistoće predmeta, površina i ruku koji dolaze u dodir s hranom

Instrumentalne analize::

 • Određivanje sadržaja teških metala u namirnicama (AAS)
 • Određivanje specifičnih migracija teških metala predmeta opće uporabe (AAS)
 • Određivanje metanola u vinima i alkoholnim pićima (GC-FID)
 • Određivanje organokloriranih pesticida u namirnicama (GC-ECD)
 • Određivanje polikloriranih bifenila (GC)
 • Određivanje mikotoksina u namirnicama (ELISA)
 • Određivanje zdravstvene ispravnosti deterdženata (biorazgradivosti, površinski aktivnih tvari)
 • Određivanje formaldehida (spektrofotometar UV/VIS)