FIZIKALNO – KEMIJSKI

Fizikalno – kemijski laboratorij

Fizikalno – kemijski laboratorij sa suvremenom opremom te kvalificiranim, predanim, profesionalnim i stručnim osobljem stoji Vam na raspolaganju za obavljanje širokog spektra analiza proizvoda (hrane, hrane za životinje, vina, vode za piće i predmeta opće uporabe)

 

KLIKOM NA IKONU PREUZMITE UPUTE ZA UZIMANJE UZORAKA VODE IZ SLAVINE

 

Djelatnosti fizikalno – kemijskog laboratorija
• provjera kakvoće i zdravstvene ispravnosti proizvoda domaćih proizvođača i uvoznih proizvoda
• izrada deklaracija sukladno važećim zakonskim propisima
• suradnja s privredom i praksom
• sudjelovanje u radu stručnih tijela državne uprave
• sudjelovanje u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima s nacionalnim i međunarodnim laboratorijima
suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim ustanovama

 

Primarna briga djelatnika fizikalno-kemijskog laboratorija je zadovoljstvo naših klijenata. Sukladno tome fizikalno-kemijski laboratorij je akreditiran po međunarodno priznatoj normi i postupa prema pripadajućoj politici kvalitete.

U sklopu Fizikalno-kemijskog laboratorija djeluje i Odjel za instrumentalnu analizu koji svojim radom širi, potvrđuje  te podiže na višu razinu kvalitetu i opseg obavljanih analiza.  Zahvaljujući raznovrsnoj i provjerenoj instrumentaciji (plinska kromatografija, atomski absorpcijski spektrofotometar, ELISA mikročitač….) te predanom osoblju moguće je ispitivati široki spektar proizvoda – od hrane do predmeta opće uporabe.

 

Politika kvalitete:

  • Pružati usluge ispitivanja na razinama stručnosti i uslužnosti koja nadilazi očekivanja naših klijenata;
  • Sustavno i kontinuirano educirati zaposlenike tvrtke;
  • Onemogućiti bilo kakve pritiske (ekonomske, političke i druge) na zaposlenike laboratorija;
  • Ostvariti dvosmjernu komunikaciju s klijentima uz uvijek prisutan smiješak i uljudnost;

Sustavno i kontinuirano unapređivati sustav uspostavljanja kvalitete od strane svakog djelatnika.