O NAMA

 

E.C. Inspekt d.o.o. je tvrtka za kontrolu kakvoće robe i trgovinu s dugogodišnjom tradicijom. Kao pravni slijednik „Jugoinspekt Zagreb“, OOUR „Agrokontrola Zagreb“, tvrtka samostalno djeluje od 12. travnja 1991. godine.

Sjedište tvrtke je u Zagrebu, Josipa Pupačića 2. Na istoj adresi se nalaze fizikalno kemijski i mikrobiološki laboratoriji gdje se vrše ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe.
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dana 10. listopada 2011. godine izdalo nam je rješenje kojim smo imenovani kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.
U svom radu bavimo se analitikom svih skupina namirnica, a posebnu pozornost pridajemo kvaliteti rada što proizlazi iz naše Politike kvalitete. Zbog toga smo 2005. godine pristupili postupku akreditacije, odnosno zadovoljenju visokih kriterija međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007. „Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija“.
Dana 30. studenog 2006. godine postali smo akreditirani laboratorij za ispitivanje odabranih kemijskih i fizikalno-kemijskih svojstava vina i proizvoda od grožđa i vina, čaja, mirodija i začina, proizvoda od voća i povrća, žitarica i proizvoda od mljevenih žitarica. Ovlasnica br. 1099/06, klasa 383-02/05-30/04.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 26. lipnja 2007. uvrstilo nas je na Listu ovlaštenih laboratorija za izdavanje popratnih dokumenata za izvoz vina u Europsku uniju.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi dana 23. travnja 2008. godine ovlastilo nas je za obavljanje osnovne djelatnosti za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe.
Dana 04. veljače 2014. godine proširili smo opseg akreditiranih metoda te postali akreditirani laboratorij za ispitivanje hrane, hrane za životinje, vina, voda, predmeta opće uporabe, tla,muljeva i otpada te za uzorkovanje voda. Ovlasnica br. 1099, klasa 383-02/11-30/19.

Dana 17. listopada 2011. godine uvšteni smo na Popis službenih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Dana 09. studenog 2011. godine Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja izdalo nam je rješenje o ovlaštenju za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Uz neprestano napredovanje u poslovanju, poslovne aktivnosti nam se temelje na profesionalnom, pouzdanom, transparentnom i temeljitom izvršenju zadataka, a sve kako bi naši klijenti bili zadovoljni i njihova očekivanja ispunjena.